Get Adobe Flash player

naše nabídka

 • škola rodinného typu s příjemným prostředím
 • moderně vybavené učebny (interaktivní tabule, nová pc učebna)
 • kvalifikovaní pedagogové, kteří své hodiny vedou přitažlivou a moderní formou
 • nulová anonymita a individiální přístup k žákům
 • tělesně postiženým žákům výuku v plném rozsahu
 • úzká spolupráce s rodiči a pomocná ruka při řešení problémů
 • široká paleta zájmových kroužků (sportovní, pěvecké, jazykové, hudební, náboženské)
 • výhodná poloha v blízkosti Domu dětí, kde mají žáci zajištěný rychlý a bezpečný přechod k jejich mimoškolním aktivitám

Přihlašte se

Logo modra

1. Dne 18.5.2016 odsouhlaseny balíčky ke dni dětí na 1.6.2016 v hodnotě 15,- na žáka. Balíčky s obsahem sladkostí děti školy a školky obdrží od svých učitelů.

2. Domluveny atrakce na 27.6.2016 pro školu a školku. ( skákací hrad, trampolíny, autíčka, taneční podložka, stůl na páku). Celková hodnota vynaložených peněz 10 000,-

 

Dne 28.4.2016

 

1. Příspěvky na výlet 8. třída

2. Příspěvky na výlety ostatních tříd ZŠ a MŠ

3. Příspěvěk pro 9. třídu ( ukončení ZŠ)

4. Připrava "Dne dětí"

 

Schválen příspěvěk pro děti 8. tříd na výlet do Prahy - 200,-/žák

Schválen příspěvek na výlety pro ostatní třídy ZŠ a MŠ - 20,-/žák

Schválen příspěvek pro žáky 9. tříd (vzpomínka na ZŠ)

Schválen Den dětí, který se bude konat ve spolupráci se školou a školkou. Atrakce zajistí předsedkyně p. Haratková. Další program zajistí učitelé.

 

 

Dne 9.2.2016

 

 1. zhodnocení, vyučtování plesu
 2. stanovy spolku
 3. diskuze dětské radovánky
 4. žádosti o finanční příspěvky:

 

 • 1500,- lyžařský výcvik první stupeň 
 • 1500,- lyžařský výcvik druhý stupeň
 • 3.300,- MŠ na kouzelníka v rámci karnevalu, dárečky na pasování pro školáky
 • 3000,- ŠD karneval, družinový slavíček, dětská olympiáda

 

VŠE ODSOUHLASENO - ZAPLACENO

 

Vyučtování plesu 2016

 • Příjmy: 62.776,-
 • Výdaje: 34.507,-
 • ZISK: 28.269,-

Děkujeme všem rodičům, členům SRPŠ, třídním důvěrníkům, pracovníkům školy, paní ředitelce, učitelům a žákům, kteří se podíleli při organizaci školního plesu 2016, upečení - prodej zákusků, dary do tomboly, finanční příspěvky, prodej vstupenek, balení tomboly, příprava jednohubek, výroba kotiliónů, popř. jakkoliv jinak….

 

MOC DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA PŘÍPRAVĚ A ORGANIZACI PLESU.

 

 

 

Dne 5.1.2016

 

- organizace plesu, rozdělení funkcí při přípravě plesu

- zajištění plakátu, vstupenek

- výzdoba, občerstvení, tombola, výroba kotilionů,

- prodej zákusků a dělání jednohubek

Dne 15.12.2015

 

 - zápis spolku do rejstříku spolků

 -  organizace plesu 2016

Dne 23.11.2015

 

- představení nových členů

-volba předsedy, místo předsedy, pokladníka, zapisovatele

Předseda Petra Haratková

Místo předseda Lucie Hermanová

Pokladník Pavlína Korniová

Zapisovatelka Renata Blahutová

Odsouhlasena výše příspěvku pro nadcházející školní rok 200 kč/dítě

- schválena částka 20,- na žáka včetně MŠ na nákup balíčků na Mikuláše

- změna stanov spolku odsouhlasena

Další členové spolku:   Radek Diviš

                            Zdeněk Kantor

                            David Haratek

                            Marcela Janošková

                            Petra Stryjová

                            Katarína Kotasová

                            Pavel Bocek

                           Jana Onderková

                                  Monika Adamiecová    

 

 

 

Schůze SRPŠ 113.1.2015

 

-žádost o fin. přísp na dovybavení hracích/odpočinkových zón na 5 tis.byla schválena do výše 3tis. (popř.přísp. navýšíme podle potřeby)

-schválení nákupu podsedáků do odpoč.zón,12ks

-7.A,kde není za třídu ani důvěrník ani člen SRPŠ,bude čerpat peníze pouze do jeho výše,tj.200kč /žák

-organizace plesu-zajištění programu

                          -návrh plakátu

                          -prodej na plese

                          -ostatní organizační záležitosti ve spolupráci s vedením školy

 

 

MOCKRÁT DĚKUJI MAMINKÁM Z ŘAD SRPŠ ZA UPEČENÍ VYNIKAJÍCÍCH ZÁKUSKŮ NA VÁNOČNÍ JARMARK!! :)

 

 

Schůze SRPŠ 3.12.2014

 

-představení nových členů

-volba předsedy,místopřed.,jednatele

Předseda-Věra Niedobová

Místopředs.-Monika Wolná

Jednatel-Petra Haratková

-pomoc při org.Ván.jarmarku-zajištění občerstvení,zákusků

-dovybavení hracích/odpočinkových zón

-organizace plesu-program,návrhy

                          -prodej na plese

 

 

Schůze SRPŠ 11.11.2014

-domluva o koupi Mikulášských balíčků

 

DALŠÍ SCHŮZE 11.11.2014 PO TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH V JAZYKOVÉ UČEBNĚ

(na konci chodby ve druhém patře za 9.tř)

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE 2.10.2014

 

-návrhy na využití financí z min. škol. roku

-balíčky Mikuláš-cena

-doplnění odpočinkových zón

-oslovení dětí-donést nepotřebné knihy

-odměny na konci roku pro jedničkáře

-vyřízení žádostí o finan.přísp.

-info o NOZ v souvislosti s vytvořením nových osnov a názvu sdružení

-příprava plesu-rozdělení úkolů

 

 

 

 FINANCE-příjmy/výdaje šk.r.2013/2014

Příjmy:

30.535kč převzato

50.600kč příspěvky SRPŠ

25.641kč zisk ples

243kč     vrátka lyžák

393kč    vrátka družin. akce

2.796kč vrátka šk.výlety

110.208kč  CELKEM

 

Výdaje:

3.411kč Mikuláš

2.000kč odměny lyžák

5.000kč šk.knihovna

3.000kč karneval,sport.olymp.

772kč  pěnové míče

200kč  dopr.Eurorebus

639kč  materiál ples

2.446kč Den učitelů

4.661kč boxy 1.,2.tř.

1.000kč Beseda s angl.stud.

2.240kč 8.tř. 80kč/žák

300kč  tága

5.000kč Akademie 90.výr.

37.100kč výlety

67.769kč CELKEM

 

PŘÍJMY    110.208kč

VÝDAJE     67.769kč

ZŮSTATEK 42,439kč

(převedeno do šk.r.2014/2015)

 

 

Předseda-  Věra Niedobová  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

1. třída- Radek Diviš Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. třída- Petra Haratková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3. třída- Pavlína Korniová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4. třída- Kateřina Delinčáková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
5. třída- Lenka Vaňková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.A třída- Silvie Martynková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
6.B třída- Monika Wolná - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
7. třída- Pavel Bocek - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
8. třída- Věra Niedobová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
9. třída- Iva Dembinná - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 


 

TŘÍDNÍ DŮVĚRNÍCI

 

1.třída- nepřeje si být zveřejňován na webu

2.třída- Mgr.Alena Čalová- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.třída- zatím není

4.třída- Kamil Cichý

5.třída- Nataša Samiecová- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.A třída- zatím  není

6.B třída- Žaneta Wojnarová-  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

7.třída- Lada Rakowská- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

8.třída- Pavlína Borutová- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9.třída- Helena Horváthová- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Zápis ze schůze 12.3.2014

 

-hodnocení plesu,vyúčtování

-Den učitelů

-návrhy na ples 2015

-diskuse Velikoční jarmark

-účat při organizaci oslav 90.výr.založení školy

 

VYÚČTOVÁNÍ PLESU 2014

PŘÍJMY:                                                                 VÝDAJE:

Vstupenky                19.710,00 Kč                        Večeře                        10.660,00 Kč

Vrácenky                    6.300,00 Kč                        DJ, vystoupení           10.200,00 Kč

Tombola - losy           7.730,00 Kč                        Nájem, výzdoba           2.200,00 Kč

Alko, nealko….        15.788,00 Kč                        Alko, nealko….           7.583,00 Kč

Zákusky, jednohubky  7.985,00 Kč                        Zákusky, jednohubky   2.835,00 Kč 

Kotilióny, čepice        1.850,00 Kč                        Kotilióny, čepice            334,00 Kč

Růže                           3.651,00 Kč                        Růže                            2.560,00 Kč

Šatna                             270,00 Kč                        Ostatní výdaje             1.271,00 Kč

CELKEM:                 63.284,00 Kč                        CELKEM:                37.643,00 Kč

 

     ČISTÝ ZISK Z PLESU 2014    25.641,00 Kč                                                     

 

Děkujeme všem rodičům, členům SRPŠ, třídním důvěrníkům, pracovníkům školy, paní ředitelce, učitelům a žákům,

kteří se podíleli při organizaci školního plesu 2014, např. upečení - prodej zákusků,

dary do tomboly, finanční příspěvky, prodej vstupenek, balení tomboly, příprava jednohubek

, výroba kotiliónů, popř. jakkoliv jinak….

                                                                                                                                 Výbor SRPŠ

 

 

 

MOC DĚKUJI VŠEM,KTEŘÍ SE PODÍLELI NA PŘÍPRAVĚ A ORGANIZACI PLESU!!!

 

Děkuji i maminkám/tatínkům za upečení zákusků !

 

 

Schůze výboru SRPŠ a třídních důvěrníků 6.2.2014 - Zápis

 

-organizace a zajištění plesu

-rozdělení úkolů

-návrh a upřesnění cen při prodeji na plese

-nákup do tříd do cca 2400kč (viz.1. a 3.tř.-nákup plast.boxů do VV)

-zakoupení pěnových míčů do "odpočinkových zón" za 772kč

 

Schůze výboru SRPŠ 16.1.2014 - ZÁPIS

 

1. jmenování výboru

2. nabídka kroužků ve škole-školní stránky

3. realizace školních vánočních a velikonoč.jarmarků,spolupráce s rodiči

4. žádosti o finanční příspěvky

 • 2000kč odměny lyžařský výcvik
 • 5000kč nákup knih do žákovské knihovny
 • 3000kč nákup odměn na maškarní rej a sportovní olympiádu
 • cca  1000kč na doplnění odpočinkových zón na chodbách

VŠE ODSOUHLASENO

 

5. návrh-nákup plastových boxů na otřeby do VV místo stávajících látkových pytlíků- do všech tříd

6. organizace,příprava plesu,spolupráce se školou

7. návrh termínu dálší schůze

8. září 2014,akademie k 90.výročí založení školy,předběžná diskuse

 

Listopad 2013- odsouhlasena částka 15 kč na žáka na nákup Mikulášských balíčků

 

Schůze SRPŠ 11.3.2013

 

Na schůzi se projednávalo vyúčtování plesu, který se konal 15.2.2013 na SOU Kanada se ziskem 26.261Kč. Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům i babičkám za vynikající zákusky, které sklidily obrovský úspěch.  Dále děkujeme všem za finanční dary poskytnuté formou vrácenek, všem kteří přinesli dary do tomboly - letos byly opravdu hodnotné ceny, a děkujeme také pracovníkům školy, v čele s paní ředitelkou Mgr. Bičovou, za velkou  pomoc - ať už při prodeji vstupenek nebo balení a sepisování tomboly, tak při výrobě chlebíčků a zákusků.

 

Všem moc děkujeme!!!!!!
 
Ve školním roce 2012-2013 byly nakoupeny - balíčky na Mikuláše v hodnotě 2009Kč a hrací sety do hracích koutků v hodnotě 2389Kč.

Dále byly schváleny žádosti o příspěvek na školu v přírodě na Bahenci v hodnotě 3440Kč (80kč/žák) pojede 43žáků
Na akci nazvanou Družinová olympiáda byl poskytnut příspěvek v hodnotě 2000Kč.

Také částka 1500Kč byla dána na lyžařský kurz, z níž použili 988Kč, zbývajících 512Kč vráceno zpět SRPŠ.

e-Strava

 

Přihlášení strávníka I Jídelníček
Kód zařízení:

Kód uživatele:

Heslo:

 

plán akcí

Červen

 

1.6.

 • Školní družina - Dětský Hawai den.

 

2.6.

 • Soutěž První pomoc - Zachraň život, v DDM, 5 žáků z 8. třídy, od 8:00 - 12:00 hodin.
 • Generální zkouška na Školní radovánky.

 

3.6.

 • Školní radovánky.

 

6.6.

 • Vyhlášení soutěže Můj Werk - Werk aréna - 7. třída - od 9:00 - 11:30 hodin.
 • Školní exkurze - Hukvaldy - 2.A a 2.B.

 

6.6. - 7.6.

 • Školní exkurze - Praha - 8. třída.
 • Charitativní sbírka - Život dětem - I. stupeň.

 

8.6.

 • Školní exkurze - Štramberk, Kopřivnice - 6.A a 6.B.

 

12.6.

 • Školní exkurze - Ostrava - 7. třída.

 

13.6.

 • Školní družina - odpoledne s policií - od 13:30 hodin.
 • Konzultace pro pozvané rodiče - od 15:00 hodin.
 • Golf Ropice - celý den - 3.třída.

 

14. 6.

 • Konference projektu Let Us Speak

 

15.6.

 

 • Školní družina - odpoledne s rodiči - v 16:00 hodin - zahrada.

 

 

16.6.

 • Školní exkurze - Javorový, Ostrý - 5. třída.

 

 

19.6. - 23.6.

 • Školní družina - Týden sportu - družinová olympiáda.

 

20.6.

 • Školní družina - Bijásek - „Angry Birds“ - kino Kosmos - od 14:00 hodin.

 

23.6.

 • Minigolf, Opičí dráha - vybraní žáci 4.,7. a 9.třídy.

 

Školní exkurze - Skalka - 3. třída - termín dle počasí

 

Projekty OP-VK

 

Oběd pro děti

 

ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, příspěvková organizace   |   Bezručova 418, 73961 Třinec

Tel: 558 993 010   |   fax: 558 993 011   |   email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.