Get Adobe Flash player

naše nabídka

 • škola rodinného typu s příjemným prostředím
 • moderně vybavené učebny (interaktivní tabule, nová pc učebna)
 • kvalifikovaní pedagogové, kteří své hodiny vedou přitažlivou a moderní formou
 • nulová anonymita a individiální přístup k žákům
 • tělesně postiženým žákům výuku v plném rozsahu
 • úzká spolupráce s rodiči a pomocná ruka při řešení problémů
 • široká paleta zájmových kroužků (sportovní, pěvecké, jazykové, hudební, náboženské)
 • výhodná poloha v blízkosti Domu dětí, kde mají žáci zajištěný rychlý a bezpečný přechod k jejich mimoškolním aktivitám

Přihlašte se

Logo modra

 

logo1 webPopis projektu

Cílem projektu je umožnit žákům sdílet názory o pozitivních a negativních vlivech města ve kterém žijí. Žáci mají představit seznam problémů, se kterými se denodenně potýkají a zároveň trápí jeho obyvatele města. Problém se budou snažit doložit pořízenými fotografiemi, které nasdílí v prostředí eTwinning. Ostatní žáci se jim budou snažit navrhnout řešení, podle toho, jak to v jejich městě funguje nebo navrhnou řešení vlastní. Zároveň však žáci také vyzdvihnou a představí ostatnim žákům přednosti svého města, zvyky, události, stavby, úspešné aktivity atd. a opět se o nich podělí s ostatními. Projekt potrvá 6-7 měsíců.

 

Cíl projektu

Žáci se zdokonalí nebo získají následující kompetence:
- projektové vyučování a týmová spolupráce
- rozvoj jazykových schopností posilující komunikativnost
- rozvoj ICT dovedností (tvorba videa, fotografie, prezentace atd.)
- uspořádání veřejného výzkumu v městě
- kritické myšlení, navrhování, prezentaci nápadů a návrhů řešení
- vedení žáků k aktivnímu zapojování do veřejného života ve svém městě
- vedení žáků k aktivní zodpovědnosti za své město

Pracovní postup

Protože se jedná o otevřený projekt (do projektu může být začleněn jakýkoliv počet zemí), učitelé si stanoví pravidla komunikace a organizace vedení projektu. Učitelé umožní žákům přístup na platformu TwinSpace a budou zodpovědni za dokončení jednotlivých aktivit. Žáci budou pracovat ve školních skupinách a zároveň ve skupinách mezinárodních a vzájemně diskutovat o problém a rešeních. Jednotlivé skupiny představí po dobu třech měsíců tři problémy ostaním skupinám a vyzvou je k návrhu řešení a naopak. Skupiny dále zmapují tři pozitivní aspekty zrealizované ve městě a odprezentují je pro ostatní skupiny prostřednictvím prezentace, videa, slide show atd.

 

Časový harmonogram projektu:

 

Listopad - Leden

- na začátku projektu navštíví žáci městský úřad a domluví si schůzku s vedením města a budou diskutovat o problémech, které město trápí a o událostech, na které je město pyšné.

- žáci uskuteční výzkum s veřejností, aby zjistili, občany trápí

- žáci sestaví seznam všech problémů a ve skupinách vyberou tři a fotograficky je zdokumentují

- každý měsíc představí jeden problém přidělené skupině a navrhnou řešení pro jejich problém

- učitelé zajístí přístup žákům na platformu TwinSpace

 

Únor - Duben

- ve druhé polovině projektu žáci sestaví seznam aktivit, událostí, staveb, akcí, které ve městě mají pozitivní dopad na obyvaytelé a fotograficky je zmapují

- následně vyberou tři z nich a budou je prezentovat přidělené skupině v podobě prezentace, dokumentu, komiksu, videa atd.

 

Květen

- žáci uskuteční druhou schůzku s radnicí a poskytnou ji zpětnou vazbu, jak jiná města řeší naše problémy

- zhodnocení projektu žáky

 

Očekávané výstupy

Každá škola zpracuje své výsledky do publikačnhí podoby a společně vytvoříme jeden dokument, který bude reflektovat problémy daných měst a jak vytvořit lepší město pro nás pro všechny/Make a better TOWN for you and for me. Ideálním dopad nastane, pokud se podaří v jakémkoliv městě zrealizovat problém v praxi.

 

Webové stránky - https://twinspace.etwinning.net/49181

 

e-Strava

 

Přihlášení strávníka I Jídelníček
Kód zařízení:

Kód uživatele:

Heslo:

 

plán akcí

Září

 

6.9.

 • ZŠ P. Bezruče - Třídní schůzky - 1.třída, 6.A a 6.B - od 15:30 hodin.

14.9.

 

 • Výstava drobného zvířectva, 4.A a 5. třída - od 10:00 - 12:00 hodin.

18.9.

 • Školní družina - „Jablíčkový den“ - od 12:00 hodin.

19.9.

 • Stadion STARS - Azimut - 1. stupeň - od 9:00 - 12:00 hodin.
 • Kino Kosmos - Školní družina - Bijásek „Neuvěřitelný příběh“ - od 14:00 hodin.

19. - 20.9.

 • Nýdek Hluchová - Adaptační kurz 6. tříd - 6.A a 6.B.

26.9.

 • ZŠ P. Bezruče - Den jazyků - 1. a 2. stupeň - od 8:00 - 12:35 hodin.

 

publicita web maly

 

ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, příspěvková organizace   |   Bezručova 418, 73961 Třinec

Tel: 558 993 010   |   fax: 558 993 011   |   email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.