Get Adobe Flash player

naše nabídka

 • škola rodinného typu s příjemným prostředím
 • moderně vybavené učebny (interaktivní tabule, nová pc učebna)
 • kvalifikovaní pedagogové, kteří své hodiny vedou přitažlivou a moderní formou
 • nulová anonymita a individiální přístup k žákům
 • tělesně postiženým žákům výuku v plném rozsahu
 • úzká spolupráce s rodiči a pomocná ruka při řešení problémů
 • široká paleta zájmových kroužků (sportovní, pěvecké, jazykové, hudební, náboženské)
 • výhodná poloha v blízkosti Domu dětí, kde mají žáci zajištěný rychlý a bezpečný přechod k jejich mimoškolním aktivitám

Přihlašte se

Logo modra

 

 

Poslední misí projektu Secret Agent 007 byla skype konference mezi žáky naší školy a tureckou školou z Kayseri. Skype konference slibovala zajímavé střetnutí, ve kterém žáci mohou zúročit své dosavadní znalosti v anglickém jazyce. Po krátkém představení jsme se naučili několik základních tureckých slovíček a frází. Víte, jak se například řekne - Jak se máš? Nasilsin. Nebo Dobrý den? Merhaba.

 

Skupina žáků šesté třídy splnila 5. misi v rámci eTwinningového projektu Secret Agents. Jejím cílem bylo obeznámit své kolegy, agenty, ze spolupracujících zahraničních oddělení (partnerské školy) s tím, jak vypadá naše ústředí (škola). Agenti museli natočit video materiál o tom, jaké typické akce jejich ústředí pořádá, provést ostatní budovou školy a udělat rozhovor s jedním ze svých velitelů (učitelů). Jak si s tím naši agenti poradili se můžete podívat zde.

 

 Vytvořili K. Cichý, M. Raszka, K. Marcin, M. Raška

 Vytvořili Š. Klimek, J. Mašlár, S. Novačkovski

Vytvořila T. Nová

 

 

 

V prvním úvodní měsící projektu Make a better town for you and for me pracovali žáci 9. třídy hned na několika úkolech. První z nich bylo představit svou skupinu, školu a město. Jak? Různým způsobem. Použitím ICT aplikací samozřejmě. Někdo použil PowerPoint, jiný MovieMaker, třetí Filmoru. Všechny skupiny ale úkol splnily. Žáci také navštivili paní starostu a prováděli výzkum, aby si připravili seznam problémů, které trápí naše občany.

 

Představujeme vám některé výsledky práce deváťáků.

 

c212be48c

 

V rámci eTwinningového projektu Share with me vyrobili a poslali žáci 7.A Christmas cards pro své skype kamarády do Rumunska. Rumunská přání už jsou také na cestě a můžeme se tedy těšit na milé překvapení. Příští týden nás čeká skype konference, během které i PC učebnu provoní téma Vánoc. Tak příští pátek.

 

MVI 4237.00 02 23 03.Still002

První mise tajným agentům (2. skupiny žáků anglického jazyka) skončila. Jejím cílem bylo, aby žáci ručně vytvořili tzv. homepage (internetovou stránku), na které poskytnou základní informace o sobě, o tom co je baví, co mají rádi. Kromě toho museli alespoň třem cizím agentům jejich stránku okomentovat. Jak? Samozřejmě anglicky.

 

Popis projektu
Obsahem projektu je představování sebe sama ostatním žákům z jiných zemí. Seznámíme je s naší kulturou, zálibami, s tímco máme rádi a co se nám nelíbí, životním stylem, sny atd. Chceme se podělit o své rozdíly mezi národy.

 

Cíle projektu
1. Studenti se naučí hovořit o svých zálibách, kamarádech, rodině atd. v anglickém jazyce
2. Studenti se naučí nové poznatky o životě a kultuře svých vrstevníků z jiných zemí a budou rozumět rozdílům
3. Studenti se naučí respektovat odlišností v rozdílných kulturách

4. Studenti budou rozvíjet ICT dovednosti
 
Pracovní postup

Listopad - leden:
•    Učitelé představí eTwinning a Twinspace.
•    Učitelé přidají studenty do Twinspace.
•    Učitelé se setkají ve fóru Twinspace.
•    Vytvoření loga projektu.
•    Školy budou odpovídat na odeslání pohlednic.
•    Výměna pohlednic.
•    Učitelé naučí žáky používat nové ICT aplikace (padlet, prezi atd.)
•    Nahrávání materiálů do Twinspace.

 

Leden - březen:
•    Žáci odpoví na dopisy.
•    Výměna dopisů.
•    Studenti se setkají na chatu v Twinspace.
•    Uspořádání setkání skrz videokonferenci
•    Příprava plakátů.

 

Duben - červen:
•    Výměnu dárků.
•    Příprava výsledků např. ebook, emagazin.
•    Uspořádání výstavky ve škole.

 

Očekávané výstupy
Na konci projektu žáci s učiteli vytvoří E-časopis nebo e-knihu, do které zahrnou výsledky projektových aktivit. Školy uspořádají školní výstavku a představí projekt ostatním žákům. Žáci budou hodnotit projekt a analyzovat poznatky o kulturách jiných zemí.

 

Webové stránky - https://twinspace.etwinning.net/49017/home

 

b1106cb1 500Popis projektu

Úkolem žáků je navrhnout a vytvořit RPG hru na základě místní legendy. Hra bude vytvořena v programu RPG Maker VX Ace/Lite. Během projektu se studenti naučí základy programování a vytvoří plnou verzi hry v programu drag & drop. Hry budou k dispozici na platformě Steam a budou mít za úkol propagovat město a region. Budou vydány v angličtině.

 

Cíl projektu

1. Učení se programovat v jednoduchém programu drag & drop

2. Učit se napsat scénář hry

3. Rozvíjet verbální komunikaci v oblasti neformální angličtiny

4. Učení se poznávat historii svého města a regionu (a příležitost prezentovat ji mezinárodně)

5. Seznámení se s průmyslem počítačových her a vývojem hry od počátku

6. Učení se kritickému myšlení a hodnocení


Pracovní postup

Práce s partnerskými školami bude odehrávat na platformě Steam. Zapojené školy budou spolupracovat s partnerskými zeměmi, budou psát vlastní scénáře, interpretovat místní příběhy a budou testovat hry partnerů projektu. Celý rozsah spolupráce bude vytvořen v prvních týdnech projektu.


Očekávané výstupy

Nepochybnou výhodou projektu bude jednoduché a přátelské učení programování, při kterém žáci neustále vidí výsledky své práce. Žáci, kteří mají zájem o vytváření počítačových her, počítačové grafiky a programování, zapojením do projektu mohou rozvíjet své schopnost, což může později vést k jejich profesní profilaci. Velkou výhodou je také spolupráce s partnerskými zeměmi, která bude mít pozitivní dopad jak na jejich projektovou práci (společnou herní práci), tak na jazykové dovednosti.

 

Webové stránky - https://twinspace.etwinning.net/48830

 

 

logo1 webPopis projektu

Cílem projektu je umožnit žákům sdílet názory o pozitivních a negativních vlivech města ve kterém žijí. Žáci mají představit seznam problémů, se kterými se denodenně potýkají a zároveň trápí jeho obyvatele města. Problém se budou snažit doložit pořízenými fotografiemi, které nasdílí v prostředí eTwinning. Ostatní žáci se jim budou snažit navrhnout řešení, podle toho, jak to v jejich městě funguje nebo navrhnou řešení vlastní. Zároveň však žáci také vyzdvihnou a představí ostatnim žákům přednosti svého města, zvyky, události, stavby, úspešné aktivity atd. a opět se o nich podělí s ostatními. Projekt potrvá 6-7 měsíců.

 

Cíl projektu

Žáci se zdokonalí nebo získají následující kompetence:
- projektové vyučování a týmová spolupráce
- rozvoj jazykových schopností posilující komunikativnost
- rozvoj ICT dovedností (tvorba videa, fotografie, prezentace atd.)
- uspořádání veřejného výzkumu v městě
- kritické myšlení, navrhování, prezentaci nápadů a návrhů řešení
- vedení žáků k aktivnímu zapojování do veřejného života ve svém městě
- vedení žáků k aktivní zodpovědnosti za své město

Pracovní postup

Protože se jedná o otevřený projekt (do projektu může být začleněn jakýkoliv počet zemí), učitelé si stanoví pravidla komunikace a organizace vedení projektu. Učitelé umožní žákům přístup na platformu TwinSpace a budou zodpovědni za dokončení jednotlivých aktivit. Žáci budou pracovat ve školních skupinách a zároveň ve skupinách mezinárodních a vzájemně diskutovat o problém a rešeních. Jednotlivé skupiny představí po dobu třech měsíců tři problémy ostaním skupinám a vyzvou je k návrhu řešení a naopak. Skupiny dále zmapují tři pozitivní aspekty zrealizované ve městě a odprezentují je pro ostatní skupiny prostřednictvím prezentace, videa, slide show atd.

 

Časový harmonogram projektu:

 

Listopad - Leden

- na začátku projektu navštíví žáci městský úřad a domluví si schůzku s vedením města a budou diskutovat o problémech, které město trápí a o událostech, na které je město pyšné.

- žáci uskuteční výzkum s veřejností, aby zjistili, občany trápí

- žáci sestaví seznam všech problémů a ve skupinách vyberou tři a fotograficky je zdokumentují

- každý měsíc představí jeden problém přidělené skupině a navrhnou řešení pro jejich problém

- učitelé zajístí přístup žákům na platformu TwinSpace

 

Únor - Duben

- ve druhé polovině projektu žáci sestaví seznam aktivit, událostí, staveb, akcí, které ve městě mají pozitivní dopad na obyvaytelé a fotograficky je zmapují

- následně vyberou tři z nich a budou je prezentovat přidělené skupině v podobě prezentace, dokumentu, komiksu, videa atd.

 

Květen

- žáci uskuteční druhou schůzku s radnicí a poskytnou ji zpětnou vazbu, jak jiná města řeší naše problémy

- zhodnocení projektu žáky

 

Očekávané výstupy

Každá škola zpracuje své výsledky do publikačnhí podoby a společně vytvoříme jeden dokument, který bude reflektovat problémy daných měst a jak vytvořit lepší město pro nás pro všechny/Make a better TOWN for you and for me. Ideálním dopad nastane, pokud se podaří v jakémkoliv městě zrealizovat problém v praxi.

 

Webové stránky - https://twinspace.etwinning.net/49181

 

 

logo share webPopis projektu

Projekt je volným pokračováním projektu Let Us Speak a je obohacen o nové prvky. Při jeho realizaci budou žáci mít pravidelné skype konference s rumunskými žáky a zároveň plnit výzvy/challenges. Náplní konferencí bude diskuze na dané a připravené téma jako např. škola, Vánoce, sport atd.

 

 

 Cíl projektu

Žáci budou rozvíjet následující kompetence:

- zdokonalovat verbální komunikaci
- řešit problémy
- učit se práci ve skupině
- učit se o životě a kultúře jiného národa

 


Pracovní postup

V projektu budeme pracovat se žáky ve věku od 12-13 let, kteří se pravidelně jednou měsíčně budou potkávat při skype konferencí. Dva učitelé v roli koordinátorů budou rwalizovat projekt se žáky na svých školách.

 

Časový harmonogram témat projektu:

 • September - Free Time and Entertainment
 • October - Whole class conference
 • November - Family and Friends
 • December - Christmas
 • January - School
 • February - My House
 • March - My Day
 • April - Sport
 • May - Teach you, teach me
 • June - Travel and Holidays

 

Očekávané výstupy

Zvýšení komunikační úrovně u žáků zábavnou formou. Výstupy žáků budou nahrány na platformu TwinSpace.

 

Webové stránky - https://twinspace.etwinning.net/48425

e-Strava

 

Přihlášení strávníka I Jídelníček
Kód zařízení:

Kód uživatele:

Heslo:

 

plán akcí

ČERVEN

 

 

1.6.

 • Školní exkurze - Štramberk - 2. a 4. třída.

 
4.6.

 • Školní družina - zahrada u školy - Oslava „Mezinárodní den dětí“ - od 13:00 hodin.

 
5.6.

 • ZŠ P. Bezruče - Budu prvňáčkem - pro budoucí prvňáčky - od 15:00 hodin.

 
6. - 7.6.

 • Školní exkurze - Praha - 8. třída.

 
7.6.

 • Stadion Třinec - Sportovní akce „Atletický trojboj“ - 1.- 5. třída - od 8:00 - 12:00 hodin.

 
8.6.

 • DDM Třinec - Soutěž „Zachraň život“ - 8. třída - od 8:00 - 12:30 hodin.

 
11. - 15.6.

 • Školní družina - zahrada u školy - „Družinová olympiáda“ - od 13:00 hodin.

 
12.6.

 • ZŠ P. Bezruče - Konzultace pro zvané rodiče - 1.- 9. třída - od 15:00 - 16:00 hodin.

 
13.6.

 • Školní exkurze - Orlová - 1.A a 1.B.

 
14.6.

 • Stadion Třinec - „Dravci“ - 1.- 4. třída - od 9:00 - 10:00 hodin.
 • Školní exkurze - Ostrava - 7.A a 7.B.
 • Školní družina - zahrada u školy - „Odpoledne s rodiči“ - od 16:00 hodin.

 
19.6.

 • Kino Kosmos - Školní družina - Bijásek „ Zpívej“ - od 14:00 hodin.


20. - 22.6.

 • Stadion Třinec - Sportovní akce „To dám“ - 6. - 9. třída - od 7:30 - 13:00 hodin.

 

21.6.

 • Dolní Lomná - Beskydka - Výhra v soutěži „Můj Werk“ - 7.A - od 8:00 - 18:00 hodin.

27.6.

 • MŠMT Praha, převzetí Evropské ceny jazyků Label

publicita web maly

 

ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, příspěvková organizace   |   Bezručova 418, 73961 Třinec

Tel: 558 993 010   |   fax: 558 993 011   |   email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.