Get Adobe Flash player

naše nabídka

 • škola rodinného typu s příjemným prostředím
 • moderně vybavené učebny (interaktivní tabule, nová pc učebna)
 • kvalifikovaní pedagogové, kteří své hodiny vedou přitažlivou a moderní formou
 • nulová anonymita a individiální přístup k žákům
 • tělesně postiženým žákům výuku v plném rozsahu
 • úzká spolupráce s rodiči a pomocná ruka při řešení problémů
 • široká paleta zájmových kroužků (sportovní, pěvecké, jazykové, hudební, náboženské)
 • výhodná poloha v blízkosti Domu dětí, kde mají žáci zajištěný rychlý a bezpečný přechod k jejich mimoškolním aktivitám

Logo modra

 

 

Fotka uživatele Let Us Speak.

 

Po dvouleté spolupráci s Rumunskem, Tureckem a Bulharskem jsme ukončili projekt Let Us Speak. Dovolte mi, jakožto koordintáoru projektu, abych shrnul několika větami, čeho jsme v projektu dosáhli a co všechno jsme vytvořili.

 

Jedním z hlavních cílů projektu bylo vytvořit novou a účinnou metodu – „Progressive Speaking and Communicative Method“, která povede k zajímavějšímu a více motivujícímu způsobu učení. V návaznosti na to jsme snažili o nový unifikovaný způsob hodnocení mluveného projevu k určení jazykové úrovně žáka – „Speaking Assessment Guide“, spolu s knihou „Book of Speaking tests“. Ověřovali jsme, zda pravidelné dvouleté virtuální konference měly pozitivní dopad na žáky. Pro zdokonalování mluveného projevu žáků jsme také využívali metodu CLIL.

 

Cílem čtyř teambuildingových kempů zaměřených na komunikativní, kooperační, kreativní hry a hry na řešení problému jsme testovali snížení strachu a ostychu z mluvení. Domníváme se, že hraním teambuildingových her je anglický jazyk posunut do pozadí, jelikož se u žáků upřednostňuje emoční složka.

Projekt L.U.S. kladl hlavní důraz na to, aby žáci především získali větší sebejistotu v mluvení, zbavili se ostychu a strachu a mohli tyto získané kompetence v budoucnu využít jako svou devizu na trhu práce.

 

Fotka uživatele Let Us Speak. Fotka uživatele Let Us Speak. Fotka uživatele Let Us Speak.

 

Dopad projektu byl primárně směřován na žáky druhého stupně základní školy a sekundárně na učitele. Obě skupiny získaly řadu nových kompetencí. Celkově bylo do projektu zapojeno 350 žáků, kteří se aktivně podíleli na projektových aktivitách, účastnili se skype konferencí a výměnných pobytů. Do projektu se také zapojilo na 42 učitelů a dalších 22 administrativních pracovníků.

 

Žáci uskutečnili tři veřejná vystoupení v anglickém jazyce pro rodiče, na kterých je informovali o probíhajících aktivitách a dosažených výsledcích. Celkem se těchto akcí zúčastnilo přes 450 rodičů a díky jejich zpětné vazbě víme, že byli projektem velmi nadšeni a také překvapeni jeho viditelným přínosem.

 

Na základě dosažených výsledků během dvouletého testování můžeme říct, že žáci, kteří se pravidelně účastnili skype konferencí, se v anglickém jazyce viditelně zlepšili. V průměru se zvýšily kompetence u 85% žáků. Naše zjištění potvrdilo i názory žáků získané z jejich zpětnovazebních dotazníků. 98,3% účastníků skype konferencí se shodlo, že si zlepšili verbální a komunikativní dovednosti v anglickém jazyce. 75% z nich se domnívá, že snížili svůj strach a ostych z mluvení a nyní se nebojí rozhovor v anglickém jazyce zahájit či v něm pokračovat a že jim k tomu dopomohly pravidelné konverzace s kamarády z jiných zemí.

 

Realizací projektových aktivit se žáci naučili novým IT dovednostem v oblasti natáčení, editace videa a zvuku. Získali dovednosti v oblasti přípravy mezinárodních jídel, poznávání jiných kultur, přátel a získání jedinečných zážitků a postojů. Pedagogové nabyli nové poznatky a metodologie v oblasti anglického jazyka, které využijí ve svých hodinách. S těmito dovednostmi budou moci připravit své hodiny atraktivnějším a motivujícím způsobem, což povede ke zlepšení kvality výuky. Porovnáváním různých vzdělávacích systémů mohou zavádět nové, lépe fungující pracovní režimy pro zlepšení správy škol, přijmout moderní strategie ve svých školních kurikulech. Pořádáním nadnárodního projektu Erasmus+ získaly koordinující školy nové schopnosti na poli strategie vedení a řízení projektu.

 

V měsíci květnu a červnu 2017 proběhly čtyři diseminační konference zaměřené na prezentaci zásadních výstupů a poskytnutí metodických materiálů účastněným. Konferencí se zúčastnilo 134 učitelů a podle ohlasů byly pro ně obrovským přínosem a získané materiály se stanou praktickým pomocníkem ve výuce. V přítomnosti devadesáti pedagogických pracovníků na semináři pořádaném Národní agenturou v Praze jsme představili náš projekt a jeho výstupy. Zaznamenali jsme pozitivní reakce a zájem o vypracované materiály. Naše zásadní výstupy projektu, Speaking Assessment Guide (Průvodce hodnocením ústního projevu žáků), The Book of Speaking Tests (Kniha testů pro Speaking), The Megabook of Team-building Games (Kniha teambuildingových her) jsme šířli mnoha způsoby, aby se dostali do rukou peagogů. Rozeslali jsme přes 3.000 emailů školám, sdílíme tyto materiály mezi učitelskou veřejností na FB, která čítá přes 82.000 členů, nahráli jsme je na webovou platformu eTwinning s více 400.000 registrovanými uživateli a stránky věnující se výuce angličtiny s téměř 800.000 členy. Z tohoto výčtu je patrné, že náš projekt má obrovský přeshraniční dosah, který dále překračuje hranice samotné Evropy.

 

Fotka uživatele Petr Bezruč. Fotka uživatele Petr Bezruč. Fotka uživatele Petr Bezruč.

 

Ke větší propagaci jsme v České republice zasílali články na stránky města Třince a v místní kabelové televizi proběhla reportáž. V Rumunsku pravidelně přispívali informacemi nejen na stránkách školy a města, ale i v novinových denících. Suceavská televize odvysílala dvě reportáže. V Bulharsku kromě reportáže v regionální televizi se podařilo propagovat projekt i v televizi národní. V Turecku se postarala o reportáž regionální kabelová televize.

 

 


A co vytvořili žáci? Nebylo toho zrovna málo:

- proběhlo 20 sykpe konferencí mezi žáky s Rumunska a České republiky

- soutěžili o nejlepší logo a motto projektu

- nahráli 120 video pohlednic

- vytvořili celovečerní zprávy

- napsali scénář, namluvili a nahráli audio příběh

- vytvořili scénář a prezentace k výměnným pobytům

- s pomoví učitele připravili 3 veřejná vystoupení pro rodiče a přátele školy

- připravili, namluvili a natočili 5 receptů regionálních jídel

- zúčastnili se testování mluvních dovedností

- zúčastnili se čtyř výmenných pobytů

- připravili vystoupení pro partnerské školy

 

Vytvořené zásadní výstupy se stanou, a v některých případech se už staly, běžnou součástí výuky anglického jazyka. S Rumunskem jsme se dohodli na pokračování skype konferencí mezi žáky. Byla také dohodnuta další spolupráce a v budoucnu se plánuje spolupráce na dalším projektu. Takže ...projektu Let Us Speak - "Zdar"! A dalším projektům - "Nazdar" :-)

e-Strava

 

Přihlášení strávníka I Jídelníček
Kód zařízení:

Kód uživatele:

Heslo:

 

plán akcí

ČERVEN

 

 

1.6.

 • Školní exkurze - Štramberk - 2. a 4. třída.

 
4.6.

 • Školní družina - zahrada u školy - Oslava „Mezinárodní den dětí“ - od 13:00 hodin.

 
5.6.

 • ZŠ P. Bezruče - Budu prvňáčkem - pro budoucí prvňáčky - od 15:00 hodin.

 
6. - 7.6.

 • Školní exkurze - Praha - 8. třída.

 
7.6.

 • Stadion Třinec - Sportovní akce „Atletický trojboj“ - 1.- 5. třída - od 8:00 - 12:00 hodin.

 
8.6.

 • DDM Třinec - Soutěž „Zachraň život“ - 8. třída - od 8:00 - 12:30 hodin.

 
11. - 15.6.

 • Školní družina - zahrada u školy - „Družinová olympiáda“ - od 13:00 hodin.

 
12.6.

 • ZŠ P. Bezruče - Konzultace pro zvané rodiče - 1.- 9. třída - od 15:00 - 16:00 hodin.

 
13.6.

 • Školní exkurze - Orlová - 1.A a 1.B.

 
14.6.

 • Stadion Třinec - „Dravci“ - 1.- 4. třída - od 9:00 - 10:00 hodin.
 • Školní exkurze - Ostrava - 7.A a 7.B.
 • Školní družina - zahrada u školy - „Odpoledne s rodiči“ - od 16:00 hodin.

 
19.6.

 • Kino Kosmos - Školní družina - Bijásek „ Zpívej“ - od 14:00 hodin.


20. - 22.6.

 • Stadion Třinec - Sportovní akce „To dám“ - 6. - 9. třída - od 7:30 - 13:00 hodin.

 

21.6.

 • Dolní Lomná - Beskydka - Výhra v soutěži „Můj Werk“ - 7.A - od 8:00 - 18:00 hodin.

27.6.

 • MŠMT Praha, převzetí Evropské ceny jazyků Label

publicita web maly

 

ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, příspěvková organizace   |   Bezručova 418, 73961 Třinec

Tel: 558 993 010   |   fax: 558 993 011   |   email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.