Get Adobe Flash player

naše nabídka

 • škola rodinného typu s příjemným prostředím
 • moderně vybavené učebny (interaktivní tabule, nová pc učebna)
 • kvalifikovaní pedagogové, kteří své hodiny vedou přitažlivou a moderní formou
 • nulová anonymita a individiální přístup k žákům
 • tělesně postiženým žákům výuku v plném rozsahu
 • úzká spolupráce s rodiči a pomocná ruka při řešení problémů
 • široká paleta zájmových kroužků (sportovní, pěvecké, jazykové, hudební, náboženské)
 • výhodná poloha v blízkosti Domu dětí, kde mají žáci zajištěný rychlý a bezpečný přechod k jejich mimoškolním aktivitám

Přihlašte se

Logo modra

 
I. Úvodní ustanovení
 
Ředitelka Základní školy Petra Bezruče a mateřské školy, Třinec, p.o.  stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §46 o přijetí k základnímu vzdělávání a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, kdy počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu, která by v důsledku demografického vývoje znamenala nemožnost přijímání žáků ze spádové oblasti, nebo kdy by velký počet budoucích žáků znamenal újmu kvalitě vzdělávací činnosti nebo nemožnost splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.


 
II. Kritéria pro přijímání k základnímu vzdělávání:
 
Při přijímání budoucích žáků do 1. ročníku základní školy vychází ředitelka školy z následujících kritérií:
 
1. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu Základní školy Petra Bezruče a mateřské školy, Třinec, p.o.

ulice:

Alešova, Bezručova, Čapkova, Černá, Erbenova, Frýdecká, Husova, Šeříková, Růžová, Lesní, Zelená, Větrná, Rovná, Lidická s čp. 184, čp 841, čp. 176, čp 462, a čp. 394, Komenského s čp. 677, čp. 678. čp. 679, a čp. 680, Tyršova (mimo čp. 631-633), Smetanova
 

2. Pokud budou přijímáni i uchazeči s místem trvalého pobytu (případě cizinců s místem pobytu) v jiné městské části, budou upřednostňováni ti, jejichž sourozenec se v Základní škole Petra Bezruče a mateřské škole, Třinec, p.o. již vzdělává (v době zápisu v 1. – 9. ročníku) nebo navštěvoval  mateřskou školu při naší ZŠ.  
 
Poznámka: V případě, že budou přijímáni i uchazeči dle bodu 2 a nebudou moci být přijati všichni, rozhodne o přijetí veřejné losování za přítomnosti předsedy školské rady. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. O průběhu a výsledcích losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude zveřejněn na stránkách školy.


Vydala a schválila Mgr. Dagmar Bičová
Účinnost od 19. března 2018

e-Strava

 

Přihlášení strávníka I Jídelníček
Kód zařízení:

Kód uživatele:

Heslo:

 

plán akcí

DUBEN

 

3.4.

 • Městská knihovna - „První povídání o penězích“ - 1.A - od 11:00 hodin.
 • Golf - v tělocvičně školy - 2. a 5. třída.

4.4.

 • SCIO testy - ve třídě - 7.A.

5.4.

 • Golf - v tělocvičně školy - 3.B.
 • SCIO testy - ve třídě - 7.B.

6.4.

 • Golf - v tělocvičně školy - 1.B, 3.A.
 • SCIO testy - ve třídě - 5. třída.

10.,11.4.

 • Zápisy do 1. tříd.

13.4.

 • Městská policie - ve třídách - Preventivní programy - 8., 9. třída.
 • Městská knihovna - „O Horymírovi“ - 3.B - od 10:45 hodin.

17.4.

 • Třídní schůzky - od 16:00 hodin.
 • ZŠ Jablunkov-Matematická olympiáda - okr.kolo- 6.-8.třída (vybraní žáci)-od 8:00-10:00 hod.
 • Školní družina - kino Kosmos - Bijásek „Zootropolis - město zvířat“ - od 14:00 - 15:30 hodin.

18.4.

 • Kino Kosmos - Planeta Země 3000 „Maynmar - divoká cesta do Barmské říše“ - 4. - 9. třída - od 8:00 hodin.

19.4.

 • Školní družina - Gaja centrum Třinec - Odpoledne s rodiči - bowling - od 16:00 - 18:00 hodin.
 • Městská knihovna - Olympijské hry - 3.A - od 11:15 hodin.                                                                                                        

20.4.

 • Den Země - okolí školy - 1. - 9. třída.

23.4.

 • Projekt - „Srdcem né očima“ - ve škole- 1.A, 1.B - 8:00 - 9:30 hod., 2.,4.třída -10:00 -11:30 hod.

24.4.

 • Projekt - „Srdcem né očima“ - ve škole - 3.A - 8:00 - 9:30, 3.B - 10:00 - 11:30 hod.
 • Golf - v tělocvičně školy - 5.třída.

27.4. - 28.4.

 • Školní družina - Nocování v družince.

30.4.

 • Ředitelské volno

 

 

publicita web maly

 

ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, příspěvková organizace   |   Bezručova 418, 73961 Třinec

Tel: 558 993 010   |   fax: 558 993 011   |   email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.