Get Adobe Flash player

naše nabídka

 • škola rodinného typu s příjemným prostředím
 • moderně vybavené učebny (interaktivní tabule, nová pc učebna)
 • kvalifikovaní pedagogové, kteří své hodiny vedou přitažlivou a moderní formou
 • nulová anonymita a individiální přístup k žákům
 • tělesně postiženým žákům výuku v plném rozsahu
 • úzká spolupráce s rodiči a pomocná ruka při řešení problémů
 • široká paleta zájmových kroužků (sportovní, pěvecké, jazykové, hudební, náboženské)
 • výhodná poloha v blízkosti Domu dětí, kde mají žáci zajištěný rychlý a bezpečný přechod k jejich mimoškolním aktivitám

Přihlašte se

Logo modra

 
I. Úvodní ustanovení
 
Ředitelka Základní školy Petra Bezruče a mateřské školy, Třinec, p.o.  stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §46 o přijetí k základnímu vzdělávání a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, kdy počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu, která by v důsledku demografického vývoje znamenala nemožnost přijímání žáků ze spádové oblasti, nebo kdy by velký počet budoucích žáků znamenal újmu kvalitě vzdělávací činnosti nebo nemožnost splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.


 
II. Kritéria pro přijímání k základnímu vzdělávání:
 
Při přijímání budoucích žáků do 1. ročníku základní školy vychází ředitelka školy z následujících kritérií:
 
1. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu Základní školy Petra Bezruče a mateřské školy, Třinec, p.o.

ulice:

Alešova, Bezručova, Čapkova, Černá, Erbenova, Frýdecká, Husova, Šeříková, Růžová, Lesní, Zelená, Větrná, Rovná, Lidická s čp. 184, čp 841, čp. 176, čp 462, a čp. 394, Komenského s čp. 677, čp. 678. čp. 679, a čp. 680, Tyršova (mimo čp. 631-633), Smetanova
 

2. Pokud budou přijímáni i uchazeči s místem trvalého pobytu (případě cizinců s místem pobytu) v jiné městské části, budou upřednostňováni ti, jejichž sourozenec se v Základní škole Petra Bezruče a mateřské škole, Třinec, p.o. již vzdělává (v době zápisu v 1. – 9. ročníku) nebo navštěvoval  mateřskou školu při naší ZŠ.  
 
Poznámka: V případě, že budou přijímáni i uchazeči dle bodu 2 a nebudou moci být přijati všichni, rozhodne o přijetí veřejné losování za přítomnosti předsedy školské rady. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. O průběhu a výsledcích losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude zveřejněn na stránkách školy.


Vydala a schválila Mgr. Dagmar Bičová
Účinnost od 19. března 2018

e-Strava

 

Přihlášení strávníka I Jídelníček
Kód zařízení:

Kód uživatele:

Heslo:

 

plán akcí

ČERVEN

 

 

1.6.

 • Školní exkurze - Štramberk - 2. a 4. třída.

 
4.6.

 • Školní družina - zahrada u školy - Oslava „Mezinárodní den dětí“ - od 13:00 hodin.

 
5.6.

 • ZŠ P. Bezruče - Budu prvňáčkem - pro budoucí prvňáčky - od 15:00 hodin.

 
6. - 7.6.

 • Školní exkurze - Praha - 8. třída.

 
7.6.

 • Stadion Třinec - Sportovní akce „Atletický trojboj“ - 1.- 5. třída - od 8:00 - 12:00 hodin.

 
8.6.

 • DDM Třinec - Soutěž „Zachraň život“ - 8. třída - od 8:00 - 12:30 hodin.

 
11. - 15.6.

 • Školní družina - zahrada u školy - „Družinová olympiáda“ - od 13:00 hodin.

 
12.6.

 • ZŠ P. Bezruče - Konzultace pro zvané rodiče - 1.- 9. třída - od 15:00 - 16:00 hodin.

 
13.6.

 • Školní exkurze - Orlová - 1.A a 1.B.

 
14.6.

 • Stadion Třinec - „Dravci“ - 1.- 4. třída - od 9:00 - 10:00 hodin.
 • Školní exkurze - Ostrava - 7.A a 7.B.
 • Školní družina - zahrada u školy - „Odpoledne s rodiči“ - od 16:00 hodin.

 
19.6.

 • Kino Kosmos - Školní družina - Bijásek „ Zpívej“ - od 14:00 hodin.


20. - 22.6.

 • Stadion Třinec - Sportovní akce „To dám“ - 6. - 9. třída - od 7:30 - 13:00 hodin.

 

21.6.

 • Dolní Lomná - Beskydka - Výhra v soutěži „Můj Werk“ - 7.A - od 8:00 - 18:00 hodin.

27.6.

 • MŠMT Praha, převzetí Evropské ceny jazyků Label

publicita web maly

 

ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, příspěvková organizace   |   Bezručova 418, 73961 Třinec

Tel: 558 993 010   |   fax: 558 993 011   |   email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.