Termín zápisu


Zápis do 1. tříd proběhne v úterý 10. 4. 2018 (8:00 – 16:00) a ve středu 11. 4. 2018 (12:00 – 16:00) v budově školy (vchod z Bezručovy ulice). Ve školním roce 2018/19 předpokládáme otevření  jedné 1. třídy.

Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli na zápis již s doporučením poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  
Zájemci  o dodatečný zápis (například z důvodu stěhování či nemoci) mohou kontaktovat ředitelku školy.
 
Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věku 6 let a dětí, které měly odklad školní docházky. U zápisu je nutná přítomnost dítěte.

Prosíme všechny zákonné zástupce, jejichž dítě bude přijato na naši školu, aby nás do 18. května 2018 informovali o skutečnosti, že se rozhodli své dítě dát na jinou školu a od září k nám nenastoupí. Usnadníte nám tak další rozřazování dětí do tříd a plánování dalšího školního roku.